ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ผู้จัดการธุรการ

หน้าที่หลัก
 • บริหารอาคารให้เช่า
 • ประกันภัยรถยนต์ และรถบรรทุก
 • ต่อภาษีรถยนต์และรถบรรทุก
 • สโตร์และสินทรัพย์
 • งานอื่นๆตามคำสั่งท่านประธาน
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • เพศชาย
 • เงินเดือน 20,000-25,000
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • หยุด เสาร์-อาทิตย์
ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล
...อ่านเพิ่ม...

เลขานุการ (นิติกรรม)

หน้าที่หลัก
 • ทำสัญญาซื้อขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำหนังสือมอบอำนาจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำรายงานการประชุมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จดทะเบียนบริษัทฯ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมาย
 • จดภาษีต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำสัญญาเช่าต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำสัญญารับเหมาต่างๆ ตามที่ได้มอบหมาย
 • ทำสัญญาเช่าอาคาร เช่าพื้นที่ เช่าห้อง ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (รับนักศึกษาจบใหม่)
 • เงินเดือน 18,000-20,000
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • หยุด เสาร์-อาทิตย์
ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล
...อ่านเพิ่ม...

พนักงานบัญชี

หน้าที่หลัก
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย บันทึกเอกสารทางบัญชี ปรับปรุงรายการทางบัญชี
 • จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานข้อมูลด้านลูกหนีเ เจ้าหนี้ รายได้ ค่าใช้จ่าย และการนำเสนองานเพื่อเซ็นอนุมัติ
 • จัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำรายงานภาษีชื้อ ภาษีขาย จัดทำแบบและยื่น ภพ 30
 • จัดทำและยื่นแบบ ภงด 1,3,53
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • หญิง อายุ 25-35
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้น
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Expressได้
 • ใช้โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น คล่องตัว ตรงต่อเวลาในการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 25,000-30,000
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • หยุด เสาร์-อาทิตย์
ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล
...อ่านเพิ่ม...

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำตึกปรีชากรุ๊ป)

หน้าที่หลัก
 • เปิดเครื่องทำความเย็นทั้งระบบ ชั้น 8, ชั้น 6, ชั้น 5
 • เปิดปั้มน้ำขึ้นแท้งค์ดาดฟ้า
 • ซ่อมงานตามใบแจ้งซ่อมประจำรายวัน
 • ซ่อมงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรน M.D.B ตรวจเช็คไฟแสงสว่าง บันไดหนีไฟ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี (เพศชาย)
 • เงินเดือน 12,000-15,000
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ปรับประจำปี
 • หยุด เสาร์-อาทิตย์
ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล
...อ่านเพิ่ม...